Det eneste sikre er å makulere alt...

Forsideplakater

– Alt du ikke ønsker på forsiden av avisen, må du ha en sikker løsning på

Alle personer, bedrifter og organisasjoner har informasjon som kan skade om den kommer på avveie. Stadig mer informasjon lagres elektronisk, og bruk av skjerm har erstattet vanlige papirutskrifter.

Det som skrives ut har et stadig høyere innhold av sensitiv informasjon. Når du kaster papir kan det fort skje at sensitive dokumenter blir liggende i mellom annet papiravfall. Det finnes mange eksempler på hvordan feil håndtering av sensitiv informasjon har fått førstesideoppslag i avisene.

Sensitiv informasjon har blitt funnet på søppeldynga, i en container på baksiden av et bygg eller liggende i en veikant. Sensitiv informasjon på avveie kan få store personlige konsekvenser, både for den som er rammet og for den som er ansvarlig for håndteringen av informasjonen.

Behov for gode rutiner

Helsevesenet, rettsvesenet og de største aktørene i næringslivet har høyt fokus på håndtering av sensitiv informasjon og har implementert gode rutiner. Allikevel kan det gå galt. Det skyldes at rutinene ikke er innarbeidet i alle ledd og at selve makuleringsløsningen ikke er sikker nok.

For store deler av næringslivet er håndtering av sensitiv informasjon langt fra tilfredsstillende. Vi trenger ikke lete lenge for å finne eksempler på ansatte som oppdager lønnslipper i avfallet, bedriftshemmeligheter på en brukt PC eller gjenglemte styredokumenter på et konferansehotell. Det handler om å ta kontroll over egen informasjon – også etter at den har blitt til avfall.

Med ny personvernforordning (GDPR), vil det å ha gode rutiner knyttet til sensitiv informasjon bli viktigere enn noen gang. 

Makulering i henhold til strenge krav

Norsk Makulering tar disse utfordringene på alvor og har løsninger for makulering og destruksjon av sensitivt materiale som tilfredsstiller lovverkets krav. Vi destruerer og makulerer etter de strengeste krav slik at det innsamlede materiale aldri kan brukes igjen i sin opprinnelige form.

Norsk Makulering er landets største og mest komplette leverandør av makuleringstjenester og behandler hvert år mange tusen tonn papir med sensitiv informasjon. En stor andel av materialet som blir sortert og kvernet, blir gjenbrukt som råvarer i nye produkter.

Det eneste sikre er å makulere alt...

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner