Hvorfor sikkerhetsmakulering?

Hvilke rammer og krav jobber Norsk Makulering etter? Hva vil det bety for bedrifter som besitter sensitivt material om det kommer på avveie? Det kan bety at bedriften risikerer et omdømmetap som kan få store økonomiske konsekvenser. I ytterste konsekvens kan det bety fengselsstraff for de ansvarlige.

Norsk Makulering AS tar disse utfordringene på alvor, og bestreber seg til enhver tid på å utvikle løsninger for makulering og destruksjon av sensitivt materiale som tilfredsstiller de krav som lovverket krever. På denne måten skal Norsk Makulering være en trygg, sikker og profesjonell leverandør for deg som kunde.

Norsk Makulering arbeider etter Nasjonal sikkerhetsmyndighets (NSM) krav til tjenesteleverandører for tilintetgjøring av sikkerhetsgraderte dokumenter. I praksis betyr dette at vi, uavhengig av om våre kunder tilhører privat – eller offentlig sektor, jobber etter kravene som NSM stiller til tilintetgjøring av sikkerhetsgraderte dokumenter. Kravene er utarbeidet med utgangspunkt i lover og forskrifter som regulerer området for makulering og destruksjon av sensitivt materiale.

Av lover og forskrifter som danner grunnlaget for vårt arbeid kan nevnes:

  • Sikkerhetsloven
  • Forskrift om sikkerhetsadministrasjon
  • Forskrift om personellsikkerhet
  • Forskrift om informasjonssikkerhet
  • Forskrift om sikkerhetsgraderte anskaffelser
  • Lov om behandling av personopplysninger

Kravene og lovverket som regulerer området for makulering og destruksjon av sensitivt material kan være komplisert og krever kunnskap. Norsk Makulering hjelper deg med dette!

Ta kontakt med oss på telefon nr. 09710 eller 09710@norskmakulering.no så hjelper vi deg med å etablere en sikker og profesjonell løsning!

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner