Slik arbeider vi

Sikker beholder

Det du leverer i makuleringsbeholderen vil aldri bli sett av uvedkommende (andre medarbeidere, rengjøringspersonale, besøkende, etc). Beholderen er plombert, slik at ingen i din virksomhet kan noensinne åpne beholderen uten å bryte plomberingen.

Sikker logistikk

Makuleringsbeholderen behandles på samme måte som verditransport fra den hentes i dine lokaler og helt til innholdet er destruert.

Uniformert og sikkerhetsgodkjent personell

Alle medarbeidere i Norsk Makulering er sikkerhetsklarert. For å bli sikkerhetsklarert i Norsk Makulering må man ha gjennomgått relevant opplæring og levert utvidet politiattest.

Sikre destruksjonsanlegg

Innholdet i makuleringsbeholderen din destrueres på godkjente anlegg med streng adgangskontroll og kvalitetssikrede rutiner.

Solid aktør

Norsk Makulering AS, som er et selskap i Norsk Gjenvinning-konsernet, er Norges største og mest komplette leverandør innenfor dette området med kunder som offentlige myndigheter, bank/finans, helseforetak, advokater og annen næringsvirksomhet. Vi er den eneste aktøren i Norge som er sertifisert etter ISO 9001:2015 innenfor sikkerhetsmakulering.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner