Lenkesamling

Den norske personopplysningsloven er blant de strengeste i Europa. Likevel innskjerpes flere av bestemmelsene når EUs personvernforordning (GDPR) nå har blitt norsk lov.

Les den nye loven på lovdata.no >

 

GDPR og ny lov betyr nye plikter for virksomhetene og nye rettigheter til enkeltpersoner. Hva blir nytt?

Finn ut mer om de nye personvernreglene hos datatilsynet >

Finn ut mer om regelverket hos datatilsynet >

 

Daglig leder har hovedansvaret for personvernet:

Les mer om personvernansvaret >

 

Ansvarlighet erstatter forhåndskontroll:

Les mer om virksomhetens ansvar hos datatilsynet >

 

Personvernkonsekvenser skal utredes:

Les mer om personvernkonsekvenser hos datatilsynet >/

 

Den som behandler personopplysninger skal ha et system for internkontroll og informasjonssikkerhet skal være en kontinuerlig prosess:

Les mer om internkontroll hos datatilsynet >

Les om informasjonssikkerhet hos datatilsynet >

Les gjeldene forskrift hos lovdata.no >

 

Virksomheten skal utarbeide en personvernerklæring:

Les mer om personvernerklæring hos datatilsynet >

 

Innsamling av personopplysninger skal i størst mulig grad baseres på samtykke:

Les mer om samtykke hos datatilsynet >

 

Virksomheten skal ha rutiner for retting og sletting av personopplysninger:

Les mer om retting og sletting av personopplysninger hos datatilsynet >

 

IT-systemer skal ha innebygd personvern:

Les mer om innebygd personvern hos datatilsynet >

 

Avvik og brudd på datasikkerheten skal meldes til Datatilsynet:

Les mer om avvik og brudd hos datatilsynet >

 

Noen virksomheter skal ha personvernombud:

Les mer om personvernombud hos datatilsynet >

 

Brudd på personvernreglene kan gi millionbøter:

Les mer om brudd på personvernreglene >

 

Sjekkliste for arbeidet med virksomhetens personvernrutiner:

Les mer om personvernrutiner >

 

Slik kommer du i gang med personvernreglene i din virksomhet:

Slik kommer du i gang > 

 

Best sikkerhet ved makulering av sensitivt materiale:

Les mer om sikkerhet >

 

Hvordan behandler du papirdokumenter?

Les mer om papirdokumenthåndtering >

Les mer om rutiner for sletting av personopplysninger >

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner