Sikker datasletting

Tjenester

Norsk Makulering AS tilbyr sletting og destruksjon av alle typer lagringsenheter, slik som harddisker, USB-minnebrikker, CD-plater, alle typer tape mm. 

Alle personer, bedrifter og organisasjoner har informasjon som kan skade om den kommer på avveie. Mye av dette materialet finnes i forskjellige elektroniske formater. Det er viktig at det finnes sikre og gode løsninger for tilintetgjørelse og makulering av dokumentene. 

 

Norsk Makulering AS tilbyr sletting og destruksjon av alle typer lagringsenheter, slik som harddisker, USB-minnebrikker, CD-plater, alle typer tape mm. 

Vi har komplette løsninger som sikrer at du som kunde får den tryggeste løsningen som er på markedet. Hele virksomheten er underlagt strenge kvalitetskrav som regelmessig revideres og kontrolleres. 

Norsk Makulering er ISO sertifisert etter ISO 9001:2015 (Kvalitet) og revisjonen utføres av DNV GL.

Det finnes et utall forskjellige lagringsenheter som kan inneholde sensitivt materiale - Norsk Makulering AS har løsninger for alle typer

Vi benytter degaussing for alle magnetiske lagringsenheter. I tillegg tilbyr vi kverning og granulering, for alle typer lagringsenheter for å kunne behandle og tilintetgjøre informasjon på en trygg og effektiv måte.

Vi leverer alt materiale til gjenvinning i samarbeid med våre samarbeidspartnere på EE-avfall.

NB!

Med ny personvernforordning (GDPR) fra 20. juli 2018, ble kravene knyttet til personvern enda strengere. Virksomheten din bør ha en løsning for sikker datasletting på plass. 

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner