Sikker destruksjon

Tjenester

Norsk Makulering AS tilbyr også sikker destruksjon av klær, uniformer, varepartier, piratkopier og annet som skal tilintetgjøres.

Norsk Makulering AS håndterer mye mer enn bare dokumenter og lagringsmedier. Mange bedrifter har behov for destruksjon av andre produkter som klær, uniformer, varepartier, piratkopier, og annet som skal tilintetgjøres. 

Norsk Makulering AS har trygge og gode løsninger for dette og leverer sikker destruksjon av alle mulige produkter. Vi har kunder i mange forskjellige bransjer, alt fra matvareleverandører, forskningssenter til offentlige etater og Politiet. Det er viktig at det finnes sikre og gode løsninger for tilintetgjørelse og makulering av alle typer produkter. 

Norsk Makulering er ISO sertifisert etter ISO 9001:2015 (Kvalitet) og revisjonen utføres av DNV GL.

Vi har komplette løsninger som sikrer at du som kunde får den tryggeste løsningen som er på markedet

Hele virksomheten er underlagt strenge kvalitetskrav som regelmessig revideres og kontrolleres. Destruksjon gjøres hovedsakelig ved mekanisk kverning, eller ved forbrenning.

Våre løsninger garanterer sikkerheten i alle ledd, fra innsamling til endelig destruksjon. Vi tilstreber alltid å sørge for at destruert materiale gjenvinnes, alt etter våre strenge prosedyrer for sikkerhet. 

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner