Sikker makulering

Tjenester

Norsk Makulering AS er en av landets ledende aktør innenfor makulering og tilbyr en av de aller tryggeste løsningene på markedet.

Alle personer, bedrifter og organisasjoner har informasjon som kan skade om den kommer på avveie. Mye av denne dokumentasjonen finnes i diverse dokumenter og utskrifter og det er derfor viktig at det finnes sikre og gode løsninger for tilintetgjørelse og makulering av dokumentene.

 

Med ny personvernforordning (GDPR) fra 20. juli 2018, ble kravene knyttet til personvern enda strengere, og du bør nå ha kontroll på alle dokumenter.

Norsk Makulering AS er en av landets ledende aktører innenfor makulering og tilbyr en av de aller tryggeste løsningene på markedet. Hele virksomheten er underlagt strenge kvalitetskrav som regelmessig revideres og kontrolleres. 

Norsk Makulering er ISO sertifisert etter ISO 9001:2015 (Kvalitet) og revisjonen utføres av DNV GL.

Vår løsning innebærer at vi utplasserer godkjente låsbare makuleringsbeholdere hos våre kunder. Beholderne er spesiallaget med innkast-slisse som umuliggjør «fisking» av innholdet. Beholderne leveres i 140, 240 og 660 liters beholdere, tilpasset til kundens behov.

Beholderne håndteres utelukkende av våre uniformerte sjåfører som er sikkerhetsklarert og har gjennomgått grundig opplæring. Det benyttes lukkede og låste kjøretøy, og beholderne er derfor aldri tilgjengelig for uvedkommende. 

Ditt sensitive materiale transporteres til våre anlegg og makuleres umiddelbart ved ankomst

Våre anlegg er sikret og har adgangskontroll, alarmer og overvåkning. Det er kun godkjent og sikkerhetsklarert personell som har adgang til anleggene. Dokumenter til destruksjon skal makuleres innen 24 timer etter ankomst.

Når vi makulerer papir, benytter vi en stor kvern som krysskutter papiret i så små biter at det ikke er mulig å gjenskape det opprinnelige innholdet. Papiret blir deretter sendt til gjenvinning.

Vi tilbyr både abonnementsavtaler med faste tømminger, behovshenting og enkeltoppdrag ved opprydninger. 

Har du lyst til å holde deg oppdatert på krav knyttet til personvern og håndtering av sensitiv informasjon? Da bør du få med deg artiklene vår på makuleringsbloggen.no

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner