Sikkert kontor™

Tjenester

Norsk Makulering AS har utviklet en egen løsning som omfatter alt fra kartlegging og tilrettelagt løsning til sluttdokumentasjon. Vi kaller dette Sikkert Kontor™.

Sikkert kontor™ er løsningen for deg som vil ha full kontroll. Det er mange forhold som både må kartlegges og følges opp for å være trygg på at dokumenter ikke kommer på avveie. Konsekvensen kan være store for både omdømme, personalvern, konkurransekraft.

Om det ikke er tilrettelagt med en sikker løsning vil ofte sensitiv informasjon ligge fullt tilgjengelig i avfallsbøtter eller i papirinnsamlingen. Det kan være skremmende å tenke på hva som kanskje ligger i beholderen ved siden av kopimaskinen.

Alt fra utkast til strategiplaner eller ulike varianter av organisasjonskart eller kunde-/klientinformasjon. Konsekvensen av at dette blir synlig for andre internt eller utenfor bedriften, kan være store og også medføre strafferettslig ansvar.

Med ny personvernforordning (GDPR) fra 20. juli 2018, ble kravene knyttet til personvern strengere, og bøtene kan bli høyere. Det lønner seg derfor å sørge for å ha gode rutiner for håndtering av sensitiv informasjon på plass.

Sikkert Kontor™ er løsningen for deg som vil ta alle forholdsregler mot at informasjon kommer på avveie

Vi har utviklet en egen løsning som omfatter alt fra kartlegging og tilrettelagt løsning til sluttdokumentasjon. Vi kaller dette Sikkert Kontor™ og er løsningen for deg som vil være helt sikker. Sikkert Kontor™ omfatter:

  • Årlig kartlegging av sikkerhetsrisiko med forslag til løsning
  • Intern prosedyre for håndtering av sensitive dokumenter
  • Dokumentasjon med nødvendig statistikk
  • Sikkerhetsbevis som synliggjør at virksomheten har Sikkert Kontor™

Sikkert Kontor™ koster kr 7 900,- pr. år og inkluderer alle elementene over. Gjelder for hver enkelt lokasjon.

Nytt sikkerhetsbevis utstedes årlig etter gjennomført kartlegging.

Du må være kunde av Norsk Makulering på innsamling for å kunne inngå av avtale om Sikkert Kontor™

PS! Følg gjerne bloggen vår for å holde deg oppdatert på krav knyttet til sensitiv informasjon og personvern.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner