Personvern

Tjenester

GDPR

EU har vedtatt en ny personvernforordning (GDPR). 20. juli 2018 ble den norsk lov. Med det styrkes personvernet for alle innbyggere.

Les mer ›
Haslien Fotografene

Om Personvern

Personvern er en menneskerettighet nedfelt både i grunnloven vår og i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. 

Les mer ›
Tjenester

Sikkerhetskultur

GDPR pålegger i realiteten virksomhetene flere plikter for å oppfylle kravene som stilles om at personopplysninger ikke skal komme på avveie.

Les mer ›
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner